Bądź bliżej przyrody

 

Uwrażliwienie dzieci na potrzeby środowiska naturalnego jest niezwykle istotne. Dlatego właśnie w programie szkolnictwa znajdują się lekcje przyrody, w ramach których nauczyciele przekazują wiedzę z zakresu fauny i flory. W ostatnim czasie dużą uwagę ekolodzy przywiązują między innymi do aktywnej ochrony ptaków w Polsce. Takie zachowania proekologiczne przynoszą korzyści nie tylko zwierzętom, ale także poprawiają jakość życia ludzi.

 

 

W jaki sposób ptaki wpływają na ludzi?

 

Ptaki okazują się być wyjątkowo pomocne, ponieważ są skutecznym środkiem w walce z komarami, muchami i innymi owadami. Do takich gatunków ptaków, które żywią się insektami zalicza się między innymi sikorka bogatka. Istnieją również gatunki ptaków, które żywią się bezkręgowcami jak ślimaki czy pająki.

 

 

 

Stwórz dom dla ptaków

 

W ramach zajęć szkolnych bardzo często pracą domową okazuje się aktywne wspieranie środowiska naturalnego. Najprostszym krokiem okazuje się między innymi budowa budek lęgowych, o których więcej możemy dowiedzieć się na tej stronie – http://www.mkwpracownia.pl/budki-legowe-dla-ptakow/specjalne-wg-ptop-mtop-salamandra/typ-jerzyk.Taki apel do społeczeństwa o zapewnienie ochrony i ułatwienie budowania domów dla ptaków gniazdujących wystosowują w szczególności ornitolodzy oraz miłośnicy przyrody. Budowanie takich postaw ekologicznych w dzisiejszych czasach jest szczególnie istotne. Wiele gatunków ptaków jak jerzyki są szczególnie narażone na spadek liczebności gatunku poprzez ciągłe przekształcania środowiska naturalnego przez człowieka. Budowanie nowych osiedli czy centrów handlowych powoduje trudności w znalezieniu odpowiedniego miejsca lęgowego przez wiele gatunków ptaków. Budując czy kupując gotową budkę lęgową przyczyniamy się do zapewnienia poprawy warunków przyrodniczych i pewnej równowagi w ekosystemie.

 

 

Bliskość ptaków – walor edukacyjny

 

Postawienie budki dla ptaków w okolicach naszego miejsca zamieszkania wpływa na poprawę jakości życia. W znacznym stopniu uwrażliwia na potrzeby otaczającego nas środowiska. Ma to ogromne walory edukacyjne wśród dzieci, które w ten sposób mogą być wychowywane na świadomych ekologicznie ludzi. Dzięki temu mogą dowiedzieć się jak życie człowieka nierozerwalnie wiąże się z przyrodą oraz czym może skutkować ingerencja w ten świat. Obserwowanie różnych gatunków ptaków z bliska także może okazać się dla dzieci atrakcyjną lekcją przyrody.