II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Język, a Media

Tematem II Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Język, a Media będą- Zjawiska Językowe i Komunikacyjne we współczesnym mediach. Wydarzenie odbędzie się pod patronatem:

– Katedry Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej. Miejscem konferencji jest Kraków.

– Zgłoszenia przyjmowane są do szóstego lutego, a całe wydarzenia odbędzie się w dniach od trzydziestego do trzydziestego pierwszego marca.

– Koszt udziału w konferencji wynosi 350 złotych brutto.