Jakiego rodzaju zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w przedszkolu

Przedszkole jest jednym z rodzajów instytucji opiekuńczo-wychowawczych. Do tego typu placówek uczęszczają dzieci od dwóch do pięciu lat i zdobywają w nich podstawową wiedzę z zakresu programu ustalanego przez Ministerstwo Edukacji.

Warto wziąć jednak pod uwagę fakt, że naprawdę dobre przedszkola, dają możliwość uczestnictwa w różnego rodzaju zajęciach edukacyjnych, których treść wykracza niejednokrotnie poza podstawę programową, o czym przekonamy się klikając w link – zobacz ofertę. Wśród nich bez wątpienia warto wymienić:

  • Zajęcia z języków obcych, przede wszystkim języka angielskiego. Nauka języków obcych w przedszkolu powinna być dostosowana do oczekiwań oraz możliwości kilkuletnich dzieci. Należy pamiętać, że uczniowie w tym wieku wiele zasad językowych przyswajają naturalnie, w czasie zabawy. Dlatego też nauka języków obcych w przedszkolu powinna się opierać na wykorzystywaniu piosenek, wierszyków oraz innych elementów kojarzących się przede wszystkim z zabawą, a nie nudnym i żmudnym „wkuwaniem”.

  • Zajęcia w ramach edukacji przyrodniczo-fizycznej. Jest to idealne wprowadzenie do rozwinięcia w dziecku fascynacji naukami ścisłymi, takimi jak biologia, chemia oraz fizyka. Przedszkolne zajęcia tego typu powinny opierać się przede wszystkim na prostych, ale bardzo ciekawych doświadczeniach.

  • Zajęcia w ramach edukacji etycznej. Czy małe dziecko zawsze jest w stanie rozpoznać, jakie zachowania można określić mianem dobrych, a które powinny być krytykowane ze względu na ich wątpliwość etyczną? Odpowiedź na to pytanie pozwalają przynieść zajęcia z edukacji etycznej, dzięki której dziecku wpojone zostaną najważniejsze, ogólnie przyjęte społecznie zasady moralne.

  • Zajęcia sportowe. Uczestnictwo w dodatkowych zajęciach sportowych, takich jak treningi sportów drużynowych i sportów walki, rytmika czy nauka tańca, rozwinie zdolności ruchowe dziecka i zwiększy prawdopodobieństwo, że w przyszłości również będzie uprawiać sport.

  • Podstawy nauki dobrego wychowania. Dzięki zajęciom z savoir-vivre dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci, nabędą one bardzo przydatnych w życiu społecznym umiejętności.