Na polskich uczelniach studiuje coraz większa liczba obcokrajowców

Napływ zagranicznych studentów na polskie uczelnie wydaje się być od kilku lat coraz bardziej intensywny. Jeszcze w latach dziewięćdziesiątych w Polsce studiowało około cztery tysiące osób z zagranicy. Dziś wartość ta jest ponad czternastokrotnie większa i w Polsce studiuje aktualnie około 57 tysięcy obcokrajowców.

Z jakich krajów pochodzą zagraniczni studenci podejmujący edukację w Polsce?

Zdecydowanie największą część zagranicznych studentów decydujących się na edukację w naszym kraju stanowią Ukraińcy. Najnowsze dane wskazują, że jest na polskich uczelniach prawie 31 tysięcy. Na drugim miejscu znajdują się Białorusini, których w porównaniu do osób z Ukrainy jest jednak zdecydowanie mniej, bo zaledwie 4,6 tysięcy.

Co przyciąga obcokrajowców na polskie uczelnie?

Obcokrajowcy, zwłaszcza ci z Ukrainy, przyjeżdżają studiować do Polski z bardzo różnych powodów. Jednym z nich jest niewątpliwie dość niepewna sytuacja w ich ojczystym kraju – Polska wydaje się być państwem o wiele bezpieczniejszym i dającym zwyczajnie większe perspektywy edukacyjne. Również nasz rząd wspiera Ukraińców edukujących się na polskich uczelniach, ustanawiając przepisy według których o wiele łatwiej mogą oni zdobyć zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce.

Jak osoby z zagranicy mogą się przygotować do studiów w Polsce?

Idealną sytuacją jest, kiedy osoba decydująca się na studiowanie w Polsce odpowiednio się do tego faktu przygotuje. Opanowanie języka oraz kultury naszego kraju jest możliwe dzięki specjalnym kursom organizowanym dla obcokrajowców przez polskie uczelnie. Ich szczegółową ofertę znaleźć można chociażby tutaj –  plschool.ru. Po ich ukończeniu studenci z zagranicy zasymilują się z polskim społeczeństwem w sposób dużo bardziej zaawansowany.

Jakie kierunki studiów najczęściej wybierają obcokrajowcy?

Studenci zagraniczni decydują się przede wszystkim na studiowanie kierunków społecznych, oraz ekonomicznych i administracyjnych. Spora część osób wybiera także medycyna – ten kierunek studiów stoi w Polsce na naprawdę wysokim poziomie.