Nowoczesne metody i techniki nauczania

25 maja 2016

Świat idzie do przodu. Dotyczy to również metod, oraz technik, jakie należy stosować w procesie nauczania nawet najmłodszych dzieci. Powinny one między brać pod uwagę oczekiwania rynku pracy oraz skupiać się na umiejętnościach, które będą na nim szczególnie przydatne.

W dzisiejszym świecie szczególnie przydatne okazują się być trzy umiejętności: kreatywne myślenie pod presją czasu, umiejętność pracy w grupie oraz umiejętność prowadzenia dyskusji i wzrost świadomości wartości podejmowanych przez siebie decyzji. Można je wyćwiczyć dzięki poniższym metodom, oraz technikom nauczania.

1. Burza mózgów.

Popularne określenie „burza mózgów” odnosi się do metody rozwiązywania konkretnych problemów w większym gronie osób. Każda z nich prezentuje na forum grupy swój pomysł, a reszta jej członków podejmuje dyskusję na jego temat.

2. Odgrywanie ról w grupie.

Dzięki wcielaniu się w różne społeczne role i odgrywanie konkretnych scenek oraz sytuacji, uczestnicy zajęć rozwijają swoją umiejętność pracy w grupie. Taka technika nauczania może również przyczynić się do wzrostu empatii i zrozumienia dla decyzji podejmowanych przez inne osoby.

3. Metoda dyskusji i drzewo decyzyjne

Umiejętność prowadzenia dobrze uargumentowanej dyskusji jest niezwykle cenną cechą, którą warto rozwijać już od najmłodszych lat. Kurs ukierunkowany na poznanie podstawowych zasad dobrej dyskusji, popartej mądrymi argumentami, bardzo w tym rozwoju pomoże.

Natomiast technika drzewa decyzyjnego jest graficznym zapisem procesu podejmowania decyzji, niezwykle pomocnym dla uświadomienia sobie wartości swoich wyborów.