Ogólnopolska Konferencja dla studentów i doktorantów z cyklu- Biografie codzienności

Ogólnopolska Konferencja dla studentów i doktorantów z cyklu- Biografie codzienności odbędzie się w dniu 16 stycznia 2017 w Lublinie. Dziedziną której dotyczy temat konferencji są nauki humanistyczne. Tematem przewodnim będzie- Doświadczenie choroby i niepełnosprawności w (auto)biografii.

Organizatorem wydarzenia jest Katedra Biografistyki Pedagogicznej Instytutu Pedagogiki Katolickiej Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.