Publiczne

25 maja 2016

Największym autorytetem i poważaniem w Polce cieszą się zdecydowanie publiczne uczelnie wyższe. Takie szkoły jak Uniwersytet Jagielloński czy Uniwersytet Warszawski wykształciły całe grono znakomitych specjalistów z różnych dziedzin.

Estymą cieszą się również publiczne Politechniki (takie jak Politechnika Warszawska albo Krakowska) oraz inne uczelnie techniczne (krakowski AGH), uczelnie medyczne (na przykład Gdański Uniwersytet Medyczny) i uczelnie ekonomiczne (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie).

Zdecydowana większość polskich uczelni publicznych przeprowadza rekrutację na studia dzienne wyłącznie na podstawie wyników z egzaminu maturalnego – tak zwanej „nowej matury”, którą od 2005 roku zdają absolwenci liceów, natomiast od 2006 uczniowie techników.

Osoby posiadające wyniki ze „starej matury”, mogą w przypadku chęci rozpoczęcia studiów być zobowiązani do zdania egzaminów wstępnych. Egzaminy takie nie funkcjonują jednak na każdej uczelni. Niektóre ze szkół przeliczają wyniki matur sprzed 2005 roku według indywidualnych kryteriów.

O tym, jakie zasady rekrutacji panują na uczelni, na której chcemy studiować, najlepiej przekonać się wchodząc na jej stronę internetową. Każda z publicznych uczelni takową posiada i zamieszcza na niej wszystkie informacje niezbędne dla przyszłych studentów.