Studia doktoranckie

25 maja 2016

Wyższe wykształcenie jest w dzisiejszym świecie właściwie oczywistością. Zdecydowana większość osób ubiegających się o pracę posiada co najmniej tytuł licencjata, a spora część również magistra.

Dlatego osoby, którym zależy na naprawdę zaawansowanym poznaniu danej dziedziny albo dyscypliny nauki, coraz częściej decydują się na podjęcie studiów doktoranckich.

Z akademickiego punktu widzenia studia trzeciego stopnia mają za zadanie przygotować absolwenta do samodzielnej działalności twórczej oraz badawczej. W czasie ich trwania doktorant jest zobowiązany do przeprowadzenia ze studentami zajęć przez określoną liczbę godzin.

Zwieńczeniem studiów doktoranckich jest obrona doktoratu, czyli pracy naukowej wnoszącej do świata nauki nowe, istotne treści.

Jeśli chodzi o wartość pracownika na dzisiejszym rynku pracy, po ukończeniu przez niego studiów doktoranckich powinna ono znacząco wzrosnąć, zwłaszcza w przypadku branż specjalistycznych.

Jednak aby lata spędzone na studiach trzeciego stopnia naprawdę przyniosły wymierne korzyści, warto spróbować połączyć je z praktykami zawodowymi.