Studia podyplomowe

25 maja 2016

Studia podyplomowe dają możliwość dalszej edukacji osobom, które zdobyły co najmniej jeden stopień edukacji wyższej. Do studiów takich można więc przystąpić mając tytuł licencjata. Ich ukończenie honorowane jest otrzymaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Dzięki studiom podyplomowym można znacząco podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe, jak również zdobyć wiedzę z dziedziny, która być może zawsze szczególnie nas interesowała, ale nie mieliśmy możliwości wgłębić się w nią na regularnych studiach.

Studia podyplomowe są również świetnym przygotowaniem do egzaminów wstępnych na dalszych etapach kształcenia akademickiego.

Oferta studiów podyplomowych proponowanych przez polskie uczelnie jest stale poszerzana. Realizują ją zarówno uczelnie publiczne, jak i prywatne.

Tryb przyjęcia na takie studia, jak również wysokość opłaty za nie, jest ustalana indywidualnie przez każdą z jednostek edukacyjnych. Również długość ich trwania nie jest odgórnie ustalona. Zwykle nauka zamyka się w czterech semestrach.