Szkolnictwo wyższe w Polsce

25 maja 2016

W Polsce uczelnie wyższe działają w dwóch trybach: publicznym oraz niepublicznym. Uczelnie publiczne prowadzą zwykle zajęcia zarówno w trybie stacjonarnym (dziennym), który nie jest odpłatny, jak i niestacjonarnym (zaocznym lub wieczorowym), który wymaga uiszczenia opłaty. Uczelnie niepubliczne prowadzą zajęcia odpłatnie, niezależnie od ich trybu.