Uniwersytet III wieku

25 maja 2016

„Na naukę nigdy nie jest za późno” – ten nieco wyświechtany slogan ma w sobie wiele prawdy. Doskonałym tego dowodem jest popularność Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Uniwersytet Trzeciego Wieku to placówka edukacyjna, której głównym założeniem oraz celem jest aktywizacja ludzi starszych. W dzisiejszym świecie takie działanie ma coraz większe znaczenie, żyjemy bowiem w czasach, w których rośnie liczba osób w wieku poprodukcyjnym, żyjących coraz dłużej dzięki zaawansowaniu współczesnej medycyny. Warto skupić się na potrzebach tak znaczącej grupy naszego społeczeństwa.

W Polsce pierwszy Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał już w latach siedemdziesiątych. Założono go w Warszawie.

Aktualnie w naszym kraju działa ponad tysiąc UTW, zrzeszających około 25 tysięcy słuchaczy.

Uniwersytety Trzeciego Wieku działają przede wszystkim pod patronatem uczelni wyższych. „Swoimi” UTW mogą pochwalić się takie uczelnie jak Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Łódzka czy Uniwersytet Gdański.

Uczelnie dla seniorów są również powoływane przez stowarzyszenia prowadzące działalność popularno-naukową, domy opieki i inne jednostki związane z aktywizacją ludzi starszych.